Zoeken
  • Sabrina Naouri

WORKSHOP | Social media SDSP

Bijgewerkt: 3 jul 2019

Workshop: Social Media - SDSP Workshop SDSP: Op de jaarlijkse SDSP Vrijwilligersdag. Zie ook: http://www.sdsp.nl/sdsp-vrijwilligersdag-201/

Jaarlijkse vrijwilligersdag op zaterdag 25 mei 2013

De stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) helpt de oorspronkelijk bevolking van West-Papoea om, met behoud van eigen identiteit en cultuur, een duurzame samenleving op te bouwen waarin gezondheidzorg, onderwijs, huisvesting, landbouw en natuurbescherming op effieciente en effectieve wijze zijn georganiseerd.

Tijdens het interactieve deel van de jaarlijkse vrijwilligersdag heb ik in samenwerking met Bite the Lemon een workshop gegeven over de toegevoegde waarde van social media. Hoe de vrijwilligers het kunnen inzetten om awareness te creeeren voor events en fondsenwerving van de stichting.

Vervolgens hebben wij in groepen een aantal ideeen uitgewerkt voor het inzamelen van fondsen middels social media. Het beste idee zou daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Het was een leuke middag!

1 keer bekeken0 reacties

© 2019 no fringe.